Stavby, rekonstrukce a inženýrské sítě

O nás

Společnost TES Bojkovice spol. s r.o. vznikla v roce 1993 a zabývá se stavební činností a prodejem konstrukčních ocelí.

Předmětem stavební činnosti jsou:

  • dodávky nových staveb pozemních, průmyslových, inženýrských sítí
  • rekonstrukce a opravy objektů pozemních bytových, občanských a průmyslových
  • projekční činnost

Společnost TES Bojkovice realizuje řadu staveb a dodávek, a to jak vlastními kapacitami, tak formou inženýringu, to znamená, že specializované dodávky, popřípadě ucelené části zajišťuje u specializovaných dodavatelů, vyšší dodavatel provádí koordinaci dodávek, vystupuje jako jediný partner a garant objednatele.

Společnost za dobu své působnosti zrealizovala desítky staveb v celkovém objemu cca 300 miliónů Kč.